BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

Front page gallery view

פרוייקטים לשנת 2016

הכנסו לצפיה ברשימת הפרוייקטים שאושרו בידי מועצת המנהלים של יק"א

מחקרי חקלאות בגליל

יק"א תומכת במחקרים שונים העוסקים בחקלאות
הכנסו לפרטים

חרותות סלע קדומות

יק"א תומכת בכיתת לימוד ייחודית באיזור שדה בוקר
הכנסו לפרטים

מעבדה חדשה בגליל

יק"א שמחה לדווח כי מעבדה חדשה לפיטופתולוגיה הוקמה לאחרונה במיג"ל

פרוייקט השגרירון

יוזמה מקורית להסברה ישראלית בחו"ל יצאה לפועל בעזרת יק"א
הכנסו לפרטים

שחזור בכפר גלעדי
תמונות מהיסטוריית הקיבוץ יוצגו במבנה אותו בנתה יק"א לפני כ-100 שנה

הכנסו לפרטים
ביקור במרכז MOONA

נשיא ומנכ"ל יק"א ביקרו במרכז לחדשנות טכנולוגית Moona
הכנסו לפרטים