BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

Front page gallery view

פרוייקטים לשנת 2016

הכנסו לצפיה ברשימת הפרוייקטים שאושרו בידי מועצת המנהלים של יק"א

ספרות ואומנות ומה שבניהן

דיווח הקרן ליוזמות חינוכיות על התפתחות היוזמה שנתמכה על-ידי יק"א
הכנסו לצפיה

דו קיום בחלל

יק"א שמחה לציין את שיתוף הפעולה הפורה בינה ובין המרכז ללימודי חלל MOONA הנמצא במועצה המקומית מג'ד אל-כרום
הכנסו לפרטים

פרויקט השגרירון

חוברת ובה מידע על ישראל מחולקת לישראלים הטסים לחו"ל
הכנסו לפרטים

יזמים צעירים

ארוע הצגת תוצרים בכפר סילבר

מוזיאון בגשר

המלצת ביקור במוזיאון

שימוש חוזר בפסולת

יק"א מעורבת במחקר בנושא שימוש בפסולת עירונית לקומפוסט
הכנסו לפרטים