BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

Front page gallery view

פרוייקטים לשנת 2016

הכנסו לצפיה ברשימת הפרוייקטים שאושרו בידי מועצת המנהלים של יק"א

שימוש חוזר בפסולת

יק"א מעורבת במחקר בנושא שימוש בפסולת עירונית לקומפוסט
הכנסו לפרטים

יזמים צעירים

קרן יק"א תומכת בתכנית יזמים צעירים במספר בתי ספר בגליל ובנגב
הכנסו לפרטים

פנימיה חדשה בחצבה

בחצבה נפתחה פנמיה חקלאית מאד מעניינת וייחודית בבעלות השומר החדש

הכנסו לפרטים

בוסתן במצפה רמון

מצורף דו"ח התקדמות בבוסתן הקהילתי-לימודי במצפה רמון

הכנסו לפרטים

מקום ראשון ברובוטיקה

בתחרות ה-FTC לתלמידי חטיבה ותיכון, הראשונה מסוגה בארץ, שהתקיימה ברעננה, זכתה במקום הראשון קבוצה מעורבת של תלמידים מעל יסודי משגב ומאורט סלאמה.

הכנסו לפרטים

רובוטיכף

אירוע ה"רובוטיכף" השנתי התקיים במשגב

הכנסו לפרטים