BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

Front page gallery view

פרוייקטים לשנת 2016

הכנסו לצפיה ברשימת הפרוייקטים שאושרו בידי מועצת המנהלים של יק"א

מעבדה חדשה בגליל

יק"א שמחה לדווח כי מעבדה חדשה לפיטופתולוגיה הוקמה לאחרונה במיג"ל

פרוייקט השגרירון

יוזמה מקורית להסברה ישראלית בחו"ל יצאה לפועל בעזרת יק"א
הכנסו לפרטים

שחזור בכפר גלעדי
תמונות מהיסטוריית הקיבוץ יוצגו במבנה אותו בנתה יק"א לפני כ-100 שנה

הכנסו לפרטים
ביקור במרכז MOONA

נשיא ומנכ"ל יק"א ביקרו במרכז לחדשנות טכנולוגית Moona
הכנסו לפרטים

ספרות ואומנות ומה שבניהן

דיווח הקרן ליוזמות חינוכיות על התפתחות היוזמה שנתמכה על-ידי יק"א
הכנסו לצפיה

דו קיום בחלל

יק"א שמחה לציין את שיתוף הפעולה הפורה בינה ובין המרכז ללימודי חלל MOONA הנמצא במועצה המקומית מג'ד אל-כרום
הכנסו לפרטים