BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

Front page gallery view

פרוייקטים לשנת 2016

הכנסו לצפיה ברשימת הפרוייקטים שאושרו בידי מועצת המנהלים של יק"א

כנס יזמי חינוך

בתחילת חודש פברואר התקיים כנס יזמי החינוך של יק"א
הכנסו לפרטים

כנס אנרגיות מתחדשות

קראו על תמיכתה של יק"א בתחרות ובכנס בנושא אנרגיות מתחדשות

אקסלרטור חינוכי

קראו על תמיכתה של יק"א באקסלרטור חינוכי בתיכון אופק

סרטנים בקיבוץ דן

יק"א תומכת במעבדה המרבה סרטנים בקיבוץ דן
הכנסו לפרטים

סיכום בחקלאות

בשנים 2015-2016 תמכה יק"א בישראל בהקמת ענף חקלאות מדייקת וטכנולוגיה חקלאית בחממה האקולוגית בעין שמר.
הכנסו לצפיה בסיכום הפרוייקט

סיור פורום היזמים בחינוך

לאחרונה נערך הסיור השני של פורום היזמים לחינוך, הפעם במועצה האזורית תמר.
הכנסו לפרטים