BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

עלקת בחמנית

מצורף קובץ של מאמר שהתפרסם בכתב העת היוקרתי – Frontiers in Plant Science, על עבודה בעלקת בחמנית לו היה שותף פרופ' יונתן אפרת.

לכתב העת יש impact factor של 4.5, הנחשב לגבוה בתחום.

העבודה מומנה בחלקה על ידי קרן יק"א ובפרק התודות יש ציון של קרן יק"א.

קבצים מצורפים: