BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

חממת הערבה

הכתבה המצ"ב פורסמה בעיתון המקומי של ערבה תיכונה.

חממת הערבה המנוהלת על ידי ד"ר עודד קינן מתקיימת במו"פ החקלאי ערבה תיכונה, אולם נפרשת גם עד לעין גדי ומצפה רמון.