BG Image
יק"א מקדמת, מזה 120 שנים, את החינוך החקלאות והתיירות בגליל, בנגב ובערבה.

שפות

basic page view

חדשות

מנבטה במדבר

במסגרת מאמציה של יק"א לקדם את החקר והחדשנות בפריפריה הכפרית חברה יק"א למ.א.אילות ולגורמים נוספים באיזור זה והחליטה על הקמת "מנבטה" - Accelerator

לאחר שנתיים של פעילות אינטנסיבית בהובלת דורית בנט והחממה אנו גאים להציג את התוצאות.